Dobrovidenie Media

Майданов: России нужно создать свой конкурс как альтернативу «Евровидению»

https://www.pnp.ru/politics/maydanov-rossii-nuzhno-sozdat-svoy-konkurs-kak-alternativu-evrovideniyu.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D