Dobrovidenie Media

Аналог «Евровидения»в России: что за новый конкурс и может ли он потянуть конкуренцию?

https://ivbg.ru/8246042-analog-evrovideniyav-rossii-chto-za-novyj-konkurs-i-mozhet-li-on-potyanut-konkurenciyu.html